★ Uštedi 15% na cjelokupnu kupovinu uz promo kod NUME15. Klikni ovdje >> ★ GRATIS dostava uz kupnju iznad 4500 din ★

Pravno obaveštenje

NUTRIHEALTH D.O.O. ("NUTRIHEALTH ") pruža svoje usluge preko web sajta www.nu-Me.eu i bilo kog drugog sajta za koji NUTRIHEALTH poseduje registraciju domena ( u daljem tekstu "Sajt"), svoju zaštićenu video platformu za pregled i usluge koje su dostupne od strane NUTRIHEALTH -a, uključujući " NUTRIHEALTH mrežu" i određene mobilne aplikacije ili sistemske platforme koje vam omogućavaju pristup NUTRIHEALTH uslugama i kupovinu NUTRIHEALTH proizvoda (zajedno, "Služba") kroz registrovani pristup na račun.

1. Prihvatanje USLOVA KORIŠĆENJA

VI PRIHVATATE I SAGLASNI STE DA, PRISTUPANJEM SAJTU ILI KORIŠĆENJEM SERVISA I PRIJAVAMA (ZAJEDNO, "VI") UKAZUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI DA BUDETE U OBAVEZI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, BEZ OBZIRA DA LI STE REGISTROVANI ILI KROZ SERVIS. Ako prihvatite ili se složete sa ovim Uslovima korišćenja (i daljem tekstu UK) u ime kompanije ili drugog pravnog lica, zastupate i garantujete da imate ovlašćenje da obavezujete tu kompaniju ili drugo pravno lice na ove UK i u tom slučaju, "vi" i "vaše pravno lice" se odnosi i primenuje se na tu kompaniju ili drugo pravno lice./p>

Određene oblasti Službe, uključujući, ali ne ograničavajući samo na područja Službe preko kojih možete kupiti NUTRIHEALTH proizvode, mogu imati različite uslove i odredbe ili mogu zahtevati da se složite sa ostalim uslovima ("Proizvodi - Specifični uslovi"). Ako postoji sukob između ovih UK-a i uslova i odredbi postavljenih za određeno područje Službe, odredbe o specifičnim proizvodima će imati prednost u pogledu vaše upotrebe ili pristupa tom području Službe.

Ovi UK sadrže takođe:

  • Pravila o privatnosti
  • Uslove prodaje

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Kada koristite bilo koju uslugu ili šaljete nam e-poštu, tekstualne poruke i druge komunikacije sa vašeg desktopa ili mobilnog uređaja, komunicirate sa nama elektronskim putem. Vi ste saglasni da primate elektronske poruke od nas. Saglasni ste da svi sporazumi, obaveštenja, obelodanjivanja i druge komunikacije koje vam MSI SVETOVANJE pruža elektronski zadovoljavaju svaki zakonski zahtev da se takva komunikacija piše u pisanoj formi.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NUTRIHEALTH nije odgovoran za bilo kakve izmene, oštećenja ili gubitke bilo kog programa, podataka ili drugih informacija koje NUTRIHEALTH čuva ili hostuje u vezi sa servisom koje NUTRIHEALTH pruža.
NUTRIHEALTH USLUGE I SVE INFORMACIJE, SADRŽAJ, MATERIJALI, PROIZVODI I DRUGE SLUŽBE KOJE SU UKLJUČENE ILI NA DRUGI NAČIN DOSTUPNI KROZ NUTRIHEALTH USLUGE "KAKO JESTE" I "KAO DOSTUPNE", UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO U PISANOM OBLIKU.
CELOVITA ODGOVORNOST KOMPANIJE NUTRIHEALTH ZA BILO KOJE ŽALBU KOJA DOLAZI, ILI JE POVEZAVANA SA OVIM USLOVIMA, JE OGRANIČENA NA IZNOSE KOJE STE PLATILI PREMA USLOVIMA KORIŠĆENJA. DALJE, NIKO OD ZAPOSLENIH U NUTRIHEALTH NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJE SLUČAJNE, POSLEDIČNE, KAZNENE ŠTETE ILI DRUGE ŠTETE, GUBITAK PROFITA I PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK UPOTREBE PROIZVODA ILI ZA BILO KOJU POVEZANU OPREMUI, TROŠKOVA TANSPORTA , ZASTOJA I VREME KORISNIKA, ILI ZBOG NJEGOVOG KRŠENJA IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE ILI USLOVA, KRŠENJA UGOVORA, NEMARA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOST ILI DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI KOJA SE ODNOSI NA PROIZVODE.

Mi se slažemo sa ovim ograničenjima odgovornosti, da neke zemlje ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajnih, posledica ili određenih drugih oštećenja, niti dozvoljavaju ograničenja na koliko dugo poslednja garancija traje, pa se gornja ograničenja ili izuzeća ne mogu primeniti, ILI NE MOGU SE PRIMENTI NA VAS.

U NAJVEĆOJ MERI PREMA VAŽEĆEM ZAKONU, NI U KOM SLUČAJU MSI SVETOVANJE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA neku posebnu, slučajnu, ILI POSLEDIČNU ŠTETU (uključujući, ali ne OGRANIČENO, ŠTETE ZA GUBITAK DOBITI, za gubitak podataka ili drugih informacija, ZA PREKID POSLOVANJA, ZA LIČNU POVREDU, ZA GUBITAK PRIVATNOSTI KOJA DOLAZI KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA USLUGA.

LICENCA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Saglasni ste se da NUTRIHEALTH poseduje sva prava, naziv i interesovanje za sva prava intelektualne svojine i druga prava vlasništva na bilo šta što je povezano sa Proizvodima, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitne znakove, kopije, cene, podatke, sadržaj web sajta. Ne možete dozvoliti kopiranje, dekompajliranje, rasklapanje ili na neki drugi način suprotne inžinjerske proizvode ili pokušati to učiniti. Zabranjeno je i sprečiti bilo koju treću stranu, uklanjanje, pokrivanje ili promenu bilo kojeg našeg zaštitnog znaka o patentima, autorskim pravima ili zaštitnim znacima, postavljenim, ugrađenim ili prikazanim od strane proizvoda ili njihovog pakovanja i srodnih materijala. NUTRIHEALTH zadržava sva prava na proizvode, web-stranice i usluge koje vam nisu izričito dodeljene prema ovim Uslovima.

NUTRIHEALTH vam dodeljuje ograničenu, neisključivu, neprenosivu, licencu za pristup i lično i nekomercijalno korišćenje Usluga. Ova licenca ne uključuje nikakvu preprodaju ili komercijalnu upotrebu bilo koje usluge ili njenog sadržaja; bilo kakvo prikupljanje i korišćenje bilo kojeg proizvoda, opisa ili cena; bilo koje preuzimanje, kopiranje ili drugu upotrebu informacija o računu u korist bilo koje treće strane; ili bilo kakvu upotrebu podataka za rukovanje podacima, robote ili slične alate za prikupljanje i ekstrakciju podataka. Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena u ovom UK-u rezervisana su i zadržana od strane NUTRIHEALTH -a ili njegovih davalaca licence, dobavljača, izdavača, vlasnika prava ili drugih dobavljača sadržaja. Ne smete da koristite frame tehnike da bi ste priložili NUTRIHEALTH -ovu bilo kakvu zaštićenu, logotipsku ili drugu vlasničku informaciju (uključujući slike, tekst, izgled stranice ili oblik) bez izričite pismene saglasnosti. Ne možete koristiti meta tag-ove ili bilo koji druge "skrivene tekstove" koristeći NUTRIHEALTH -ovoi ime ili zaštićene znakove bez izričite pismene saglasnosti.

IZJAVA O ODREDBAMA

U slučaju da je bilo koja odredba ovog UK-a utvrđena kao nezakonita, poništena ili neizvršiva, takva odredba će ipak biti primenjiva u najvećoj meri koja je dozvoljena važećim zakonom, a neizvestivi deo će se smatrati isključenim iz ovog UK-a, neće uticati na valjanost i izvršivost drugih preostalih odredbi.

PREKID

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre isteka roka važenja važenja važe i nakon prestanka ovog ugovora za sve svrhe. Ti uslovi se primenjuju, osim ako ih Vi i NUTRIHEALTH ne prekinete. Možete da ih prekinete u bilo kom trenutku obaveštavajući nas da više ne želite da koristite NUTRIHEALTH usluge ili da prekinete korišćenje NUTRIHEALTH web sajtova. Ako NUTRIHEALTH odluči ili sumnja da ste propustili da se pridržavate bilo kog od ovih uslova korišćenja, NUTRIHEALTH može u bilo koje vreme raskinuti ovaj Ugovor bez prethodnog obaveštenja, u kom slučaju ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum isteka i / shodno tome, odbiti pristup uslugama (ili bilo kom njegovom delu).

UKUPNO SPORAZUM

Neizvršavanje ili izvršenje bilo kog prava ili odredbi ovih Opštih uslova ne predstavlja oduzimanje ovog prava ili odredaba.

Ovi UK i sva operativna pravila o pravilima i smernicama objavljenim od strane NUTRIHEALTH -a na ovoj lokaciji ili u vezi sa jednim od njegovih usluga predstavlja celokupni sporazum i sporazum između vas i NUTRIHEALTH -a i uređuju vaše korišćenje usluge, zamenjujući sve prethodne ili istovremene ugovore, poruke i predloge koji se prenose između vas i nas usmeno ili pismeno (uključujući, bez ograničenja na, bilo koje prethodne verzije pravnog obaveštenja).

Svaka dvosmislenost u tumačenju ovih UK neće se tumačiti protiv ugovorne strane.

NADLEŽNO PRAVO

Ovaj UK i svi povezani opšti uslovi, kao i drugi sporazumi sa kojima vam NUTRIHEALTH pruža usluge, tumače se i sprovode u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

PROMENE USLOVA SERVISA

Na ovoj stranici možete pregledati najnoviju verziju UK-a u bilo kom trenutku.

NUTRIHEALTH zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažurira, promeni ili zameni bilo koji deo ovih UK-a postavljanjem ispravki i promena na NUTRIHEALTH web sajtovima. Vaša je odgovornost da periodično proveravate web stranice za promene. Vaš nastavak korišćenja ili pristupa NUTRIHEALTH -ovom websajtu ili Službi nakon objavljivanja bilo kakvih izmena ovog UK-a predstavlja prihvatanje tih promena.