★ Uštedi 15% na cjelokupnu kupovinu uz promo kod NUME15. Klikni ovdje >> ★ GRATIS dostava uz kupnju iznad 4500 din ★

Pravila o privatnosti

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Kada koristite Naše usluge, Vi nam verujete sa vašim informacijama. Mi uzimamo vašu privatnost veoma ozbiljno i obavezali smo se da vam pružimo pozitivno iskustvo na našoj web stranici, sa našim proizvodima i u ostalim interakcijama sa nama.
Ova politika privatnosti bi trebalo da vam pomogne da razumete koje podatke sakupljamo, zašto sakupljamo i šta radimo s njima. To je važno; nadamo se da će te pažljivo pročitati.
Politika privatnosti objašnjava našu praksu za rukovanje ličnim informacijama on i off line. Ako nam date lične informacije, mi ćemo ih tretirati kako je navedeno u Politici. Ova politika takođe objašnjava odgovornost za spoljne veze sa web stranicama trećih strana, korisničkim sadržajem, korišćenjem komunikacijskih usluga, nadoknadama, intelektualnoj svojini i drugim informacijama koje su dostupne na našim web stranicama.
Da biste koristili Naše proizvode i usluge, morate se složiti sa našom Politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da ne koristite naše proizvode i usluge. Ako se spojimo sa drugom kompanijom, vaše informacije se mogu preneti na nove vlasnike.

 

DEFINICIJE


Izjava o zaštiti podataka od NUTRIHEALTH d.o.o. zasniva se na uslovima koje je Evropski zakonodavac usvojio za usvajanje od Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation). Naša deklaracija o zaštiti bi trebalo da bude čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i za naše kupce i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, želeli bismo početi objašnjavajući korišćenu terminologiju.
Lični podaci podrazumevaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano ili identifikovano fizičko lice ("subjekat"). Identifikovano fizičko lice je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, naročito u vezi sa identifikacijom kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

Subjekat je svako identifikovano fizičko lice koje se može identifikovati, čije lični podaci obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

Obrada je bilo koja operacija ili niz operacija koji se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bez obzira da li se koriste automatskim sredstvima ili ne, kao što su sakupljanje, snimanje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, adaptacija ili izmena, pronalaženje, konsultacija, objavljivanje putem prenosa, diseminacije ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, usklađivanja ili kombinacije, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ograničenje obrade je označavanje uskladištenih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

Profilisanje podrazumeva bilo koji oblik automatske obrade ličnih podataka koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka kako bi se procenili određeni lični aspekti koji se odnose na fizičko lice, posebno da se analiziraju ili predvidaju aspekti u pogledu performansi tog fizičkog lica na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, ličnim preferencama , interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu bez korišćenja dodatnih informacija, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podležu tehničkim i organizacijskim merama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanim ili identifikacionim fizičkim licima.

Kontroler je odgovoran za obradu je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agenciju ili drugo telo koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje ciljeve i sredstva obrade ličnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije, kontrolor ili specifični kriterijumi za njeno imenovanje mogu biti predviđeni zakonom Unije ili državama članicama.

Procesor je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

Primalac je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo, na koje se lični podaci objavljuju, bilo treće lice ili ne. Međutim, javni organi koji mogu primati lične podatke u okviru određene istrage u skladu sa zakonom Unije ili države članice neće se smatrati primaocima; obrada ovih podataka od strane javnih organa mora biti u skladu sa važećim pravilima zaštite podataka u skladu sa svrhom obrade.

Treća strana je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili telo osim subjekta, kontrolor, procesor i lica koja su, pod direktnim ovlašćenjima kontrolora ili procesora, ovlašćena za obradu ličnih podataka.

Saglasnost subjekta je svako slobodno dato, specifično, informisano i nedvosmisleno naznačenje želje subjekta kojim on, izjavom ili putem jasne afirmativne akcije, označava saglasnost sa obradom ličnih podataka koji se odnose na njega .

IME I ADRESA KONTROLERA


Kontrolor sa ciljem Generalne regulative o zaštiti podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), drugim zakonima o zaštiti podataka koji se primenjuju u zemljama članicama Evropske unije i drugim odredbama vezanim za zaštitu podataka je:
NUTRIHEALTH d.o.o.
Jurija Gagarina 231
11070 Beograd (Novi Beograd)
Svaki subjekat može u bilo kom trenutku da nas kontaktira na nuMeSrbija@nu-me.eu  direktno sa svim pitanjima i sugestijama vezanim za zaštitu podataka.


Koje vrste informacija prikupljate?
Vaše podatke sakupljamo preko naših sajtova na više načina.

Podaci o saobraćaju se brišu ili čine anonimnim ako više nisu potrebni u svrhu prenosa ili, u slučajevima usluga plaćanja, do kraja perioda u kome zakon može biti zakonski osporen ili izvršena isplata.

Osim saobraćajnih informacija navedenih gore, možemo sakupiti dve vrste informacija: "lične informacije" i "zbirne informacije".


Lične podatke obrađujemo samo u svrhe za koje je prikupljeni i u skladu sa ovom Politikom. Mi preduzimamo opravdane korake kako bi smo osigurali da su lični podaci koje procesiramo tačni, potpuni i aktuelni, ali kada je potrebno zavisi od vas ažuriranje ili ispravljanje vaših ličnih informacija. Vaše podatke čuvamo toliko dugo koliko vam je potrebno za pružanje proizvoda i usluga. Čim to više nije potrebno, informacije brišemo.
Lične informacije se koriste za vaše lociranje, kontaktiranje ili određivanje vašeg specifičnog identiteta (vaše ime, e-mail adresa, adresa, broj telefona, itd.). Vaši lični podaci se koriste za pomoć u komunikaciji sa vama (traženje povratne informacije, odgovoranje na pitanja, pružanje tehničke podrške, isporuka proizvoda i usluge, obaveštenja)


Skupljamo lične podatke:
● za kupovinu ili unapred naručujete naše proizvode i usluge
● kada se prijavite da bi ste koristili naše proizvode i usluge
● kada se prijavite za takmičenja i prihvatanje nagrade
● kada se pretplatite na naše biltene i druge usluge
● kada nam dozvolite da se povežemo sa drugim društvenim medijskim uslugama
● kada nam dozvolite da sakupljamo za upotrebe određenih funkcija
● od korišćenja naših proizvoda i usluga
● od direktne komunikaciju sa vama
● od »kolačića« i drugih tehnologija

Uopšteno govoreći, Lične informacije koje nam pružate koriste se za pomoć u komunikaciji sa vama. Na primer, mi koristimo vaše lične podatke da vas kontaktiramo u odgovoru na pitanja, tražeći povratne informacije od vas, pružajući tehničku podršku, kod isporučivanja proizvoda i usluga i obaveštenja o promotivnim ponudama.


Agregatne informacije su informacije o vašim aktivnostima koje koriste proizvode i usluge koje se ne mogu koristiti za identifikaciju, lociranje ili kontakt sa vama (na primer, učestalost korišćenja podataka unetih prilikom korišćenja naših proizvoda i usluga, najčešće dostupnih stranica, tipa pretraživača itd.). Zbirne informacije se koriste na kolektivni način i nijedna osoba se ne može identifikovati tim sastavljenim informacijama. Koristimo ih za pružanje naših usluga,i naknade, za praćenje, reviziju i analizu informacija koje se odnose na našu poslovnu meru.


Generalno, mi koristimo zbirne informacije kako bi smo poboljšali proizvode i usluge i prilagodili svoje iskustvo. Takođe koristimo zbirne informacije kako bismo pratili trendove i analizirali obrasce korišćenja na Sajtu. Ova Politika privatnosti se ne ograničava na bilo koji način. Naša upotreba ili obelodanjivanje zbirnih informacija i Mi zadržavamo pravo na korišćenje i otkrivanje takvog agregata našim partnerima, oglašavačima i drugim trećim licima po našem nahođenju.


Možemo kombinovati automatski sakupljene i druge zbirne informacije sa ličnim podacima. U tom slučaju mi ćemo kombinovane informacije tretirati kao lične informacije prema ovoj Politici privatnosti i one će se koristiti u marketinške svrhe.

 

Hoćete li prodati ili dati moje lične podatke trećim stranama?


Mi nismo u poslu prodaje vaših ličnih podataka. Mi ne delimo vaše lične informacije sa trećim licima u svrhu direktnog marketinga, osim ako ste se izričito dogovorili da to možemo učiniti.
Koristimo usluge treće strane, kao što je kompanija za isporuku, kako bi ispunili svoje porudžbine, kompaniju za obradu kreditnih kartica, koja će vam računati za robu i usluge, pružaoca usluga e-pošte da komunicira s vama u naše ime i sl. Kada naručite naš proizvod, mi ćemo podeliti svoje lične podatke prema potrebama trećeg lica da pruži odgovarajuće usluge. Međutim, zabranjeno je koristiti vaše lične informacije u bilo koju svrhu.
Takođe možemo otkriti informacije u skladu sa zakonom, propisom ili obaveznim pravnim zahtevom, da zaštitimo bezbednost bilo kog lica od smrti ili ozbiljne telesne povrede, sprečimo prevare ili zloupotrebu Službe ili njegovih korisnika ili zaštitimo naša imovinska prava.
Koristimo zbirne informacije prikupljene na mreži kako bi poboljšali naše proizvode i usluge i prilagodili vaše iskustvo. Ovom Politikom privatnosti na bilo koji način se ne ograničavamo na korišćenje ili otkrivanje agregatnih informacija našim partnerima, oglašavačima ili bilo kojoj trećoj strani prema našem nahođenju.

 

ODREDBE ZA ZAŠTITU PODATAKA U APLIKACIJI I UPOTREBI FACEBOOK-a


Na ovoj web stranici kontroler ima integrisane komponente preduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.
Društvena mreža je mesto za društvene sastanke na Internetu, online zajednicu, koja obično omogućava korisnicima da komuniciraju jedni sa drugima i interakciju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici da pruži lične ili poslovne informacije. Facebook omogućava korisnicima društvenih mreža da uključe kreiranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem prijateljskih zahteva.
Operativna kompanija Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi van Sjedinjenih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Skuare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.
Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, koju upravlja kontrolor i u koji je komponovana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web pretraživač u sistemu informacionih tehnologija subjekatovih podataka automatski je zatraženo da preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente sa Facebook-a putem komponente Facebook. Pregled svih Facebook Plug-insova može se pristupiti preko https://developers.facebook.com/docs/plugins/. U toku ovog tehničkog postupka, Facebook je upoznat sa određenim pod-sajtom naše web stranice koju je posetio subjekat.
Ako je subjekat ulogovan u isto vreme na Facebook-u, Facebook otkriva sa svakim pozivom na našu web lokaciju od strane subjekta i tokom čitavog trajanja boravka na našoj Internet stranici - koju specifičnu pod-stranicu naše Internet stranice je posetio korisnik podataka. Ove informacije se prikupljaju putem komponente Facebook-a i povezane sa odgovarajućim Facebook nalogom subjekta. Ako osoba klikne na jedan od Facebook dugmadi integrisanih na našu web lokaciju, npr. dugme "Podeli" ili ako subjekat podnese komentar, tada Facebook poredi  informacije sa ličnim Facebook korisničkim nalogom subjekta i čuva lične podatke.
Facebook uvek preko Facebook komponenti dobija informacije o poseti našoj web stranici od strane subjekta, kad god da se subjekat ulogovao istovremeno na Facebook tokom vremena poziva na našu internet stranicu. Ovo se dešava bez obzira da li osoba sa podacima klikne na komponentu Facebook ili ne. Ako takav prenos informacija na Facebook-u nije poželjan za subjekat, onda on može sprečiti ovo tako što će se odjaviti sa svog Facebook naloga pre nego što dođe do pozivanja na našu web stranicu.
Uputstvo za zaštitu podataka koje je objavio Facebook, dostupano je na https://facebook.com/about/privaci/, pruža informacije o sakupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka putem Facebook-a. Pored toga, objašnjeno je koje opcije podešavanja nudi Facebook kako bi zaštitila privatnost subjekta. Pored toga, dostupne su različite opcije konfiguracije koje omogućavaju eliminaciju prenosa podataka na Facebook, npr. blokator Facebook provajdera Vebgraph, koji se može preuzeti sa  https://vebgraph.com/resources/facebookblocker/. Ove aplikacije mogu koristiti subjekti koje eliminišu prenos podataka na Facebook.

 

ODREDBE ZA ZAŠTITU PODATAKA U APLIKACIJI I UPOTREBI GOOGLE ANALITICS


Na ovoj web stranici kontroler je integrisao komponentu Google analitike. Google analitika je usluga web analitike. Web analitika je prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca na web stranicama. Usluga za analizu weba prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici sa koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su pod-stranice posećene, ili koliko često i za koje vreme traje poseta pod-stranice. Web analitika se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se izvršila analiza troškova i koristi kod internet oglašavanja.
Operator komponente Google Analitics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.
Svrha Google analitike je da analizira saobraćaj na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, da bi ocenio korišćenje naše web stranice i da pruži online izveštaje koji pokazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane za korišćenje naše internet stranice za nas.
Google analitika postavlja kolačiće u sistem informacionih tehnologija subjekta. Definicija kolačića je objašnjena gore. Uz pomoć podešavanja kolačića Google je omogućen da analizira korišćenje naše web lokacije. Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojom upravlja upravljač i u koji je integrisana komponenta Google analitike, Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija subjekta automatski će poslati podatke putem Komponente Google analitike u svrhu online oglašavanja i poravnanja provizija na Google. Tokom ovog tehničkog postupka, preduzeće Google dobija znanje o ličnim podacima, kao što je IP adresa subjekta, koja služi Google-u, između ostalog, da razume poreklo posetilaca i klikova, a zatim kreira poravnanja provizije.
Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, kao što su vreme pristupa, lokacija odakle je pristup napravljen, i učestalost poseta našeg sajta od strane subjekta. Uz svaku posetu našoj internet stranici, takvi lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekat, biće poslati Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke čuva Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene putem tehničkog postupka trećim licima.
Osoba podataka može, kako je navedeno gore, da spreči postavljanje kolačića preko naše web stranice u bilo kom trenutku uz pomoć odgovarajućeg prilagođavanja korišćenog web pregledača i stoga onemogućava podešavanje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenom Internet pretraživaču takođe sprečava Google analitiku da postavlja kolačiće u sistem informacionih tehnologija subjekta. Pored toga, kolačići koje već koriste Google analitiku mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem web pregledača ili drugih softverskih programa.
Pored toga, subjekat ima mogućnost da se suprotstavi zbirci podataka koji generišu Google analitika, a koji se odnose na korišćenje ovog web sajta, kao i na obradu ovih podataka od strane Google-a i šansu da se onemogući bilo kakav. U ovu svrhu, subjekat mora da preuzme dodatak pregledača pod linkom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalira ga. Ovaj dodatak za Browser  govori Google analitici putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posetama internet stranica možda neće preneti u Google analitiku. Instalacija dodataka pregledača smatra se prigovorom od strane Google-a. Ako je sistem informacionih tehnologija subjekta kasnije obrisan, formatiran ili je novo instaliran, onda subjekat mora ponovo instalirati dodatke pregledača da onemogući Google analitiku. Ako je dodatak pregledača deinstalirao subjekat ili bilo koje drugo lice koje se može pripisati njihovoj sferi kompetencija ili je onemogućeno, moguće je izvršiti ponovno instaliranje ili ponovno aktiviranje dodataka pregledača.

Dodatne informacije i važeće odredbe zaštite Google podataka mogu se preuzeti pod https://www.google.com/intl/sr/policies/privaci/ i pod https://www.google.com/analitics/terms/us. html. Google analitika je dodatno objašnjena u sledećem linku https://www.google.com/analitics/.

 

ODREDBE ZA ZAŠTITU PODATAKA O UPOTREBI I PRIMENU GOOGLE REMARKETINGA


Na ovoj web stranici, kontroler je integrirao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je funkcija Google AdWords-a, koja omogućava preduzeću da prikazuje oglašavanje korisnicima interneta koji su ranije boravili na internet stranici preduzeća. Integracija Google Remarketing-a stoga omogućava preduzeću da kreira oglašavanje zasnovano na korisnicima i na taj način prikazuje relevantne oglase zainteresovanim korisnicima interneta.
Operativna kompanija usluga Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.
Svrha Google Remarketinga je ubacivanje reklame za interesovanje. Google Remarketing nam omogućava prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web lokacijama, koje su zasnovane na individualnim potrebama i uparene sa interesima korisnika interneta.
Google ponovno oglašavanje postavlja kolačić u sistem informacionih tehnologija subjekta. Definicija kolačića je objašnjena gore. Uz pomoć podešavanja kolačića Google omogućava prepoznavanje posetioca na našoj web lokaciji ako pozove uzastopne web stranice, koje su takođe član Google oglašivačke mreže. Sa svakim pozivom na internet stranicu na kojoj je usluga integrirana od strane Google Remarketing-a, web pregledač subjekta automatski se identifikuje sa Google-om. U toku ovog tehničkog postupka Google prima lične podatke, kao što su IP adresa ili ponašanje surfovanja korisnika, koje Google koristi, između ostalog, za ubacivanje relevantnog oglasa za oglašavanje.
Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, npr. Internet stranice koje je posetio subjekat. Svaki put kada posetimo naše internet stranice, lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekat, se prenose na Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke čuva Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene putem tehničkog postupka trećim licima.
Subjekat može, kako je navedeno gore, da spreči postavljanje kolačića preko naše web stranice u bilo kom trenutku uz pomoć odgovarajućeg prilagođavanja korišćenog web pregledača i stoga onemogućava podešavanje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenom Internet pretraživaču takođe sprečava Google da podesi kolačić u sistem informacionih tehnologija subjekta. Pored toga, kolačići koje već koriste Google mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem web pregledača ili drugih softverskih programa.
Pored toga, subjekat ima mogućnost da se protivi oglašavanju zasnovanom na interesovanju Google-a. U ovu svrhu, subjekat mora otići na link na www.google.de/settings/ads i napraviti željena podešavanja na svakom Internet pretraživaču koji koristi subjekat.
Dodatne informacije i odredbama o zaštiti podataka Google-a se nalaze na stranici https://www.google.com/intl/sr/policies/privaci/.

 

ODREDBA ZA ZAŠTITU PODATAKA U APLIKACIJI I UPOTREBI GOOGLE ADWORDS-a


Na ovoj web stranici, kontroler je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za Internet oglašavanje koja omogućava oglašivaču da postavlja oglase u rezultatima Google pretraživača i Googleovoj mreži oglašavanja. Google AdWords dozvoljava oglašavaču da unapred definiše određene ključne reči uz pomoć kojih se oglas na rezultatima Google pretrage samo tada prikazuje, kada korisnik koristi pretraživač da bi preuzeo rezultat pretrage koji odgovara ključnoj reči. U Google mreži oglašavanja, oglasi se distribuiraju na odgovarajućim web stranicama uz pomoć automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definisane ključne reči.
Operativna kompanija Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkvi, Mountain Viev, CA 94043-1351, SAD.
Svrha Google AdWords-a je promocija našeg sajta putem uključivanja relevantnog oglašavanja na web lokacije trećih strana i rezultata pretraživača Google-a za pretragu i unošenja reklama nezavisnih proizvođača na našu web lokaciju.
Ako subjekat dođe do naše internet stranice putem Google oglasa, kolačić konverzije se arhivira u sistemu informacionih tehnologija subjekta uz pomoć Google-a. Definicija kolačića je objašnjena gore. Kolačić konverzije gubi validnost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta. Ako kolačić nije istekao, kolačić konverzije se koristi da bi se proverilo da li su određene pod-stranice, npr. Korpa za kupovinu iz sistema za onlajn trgovanje, pozvana na našoj web stranici. Kroz konverzijski kolačić, Google i kontroler mogu da razumeju da li je osoba koja je kliknula AdWords oglas na našoj web lokaciji generisala prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.
Podaci i informacije prikupljene korišćenjem kolačića konverzije koriste Google za kreiranje statističkih podataka o poseti za našu internet stranicu. Ove statistike posete se koriste da bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su poslužili putem AdWords oglasa da bi se utvrdio uspeh ili neuspeh svakog AdWords oglasa i optimizirati naše AdWords oglase u budućnosti. Niti naša kompanija niti drugi Google AdWords oglašavači ne dobijaju informacije od Google-a koji mogu identifikovati subjekat.
Kolačić konverzije čuva lične podatke, npr. Internet stranice koje je posetio subjekat. Svaki put kada posetimo naše internet stranice, lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekat, se prenose na Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke čuva Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene putem tehničkog postupka trećim licima.
Osoba koja se bavi podacima može, u bilo koje vreme, sprečiti postavljanje kolačića na našoj web stranici, kao što je navedeno gore, uz pomoć odgovarajuće postavke korišćenog Internet pretraživača i stoga trajno negira podešavanje kolačića. Takva postavka korišćenog Internet pretraživača takođe sprečava Google da stavlja konverzijski kolač u sistem informacionih tehnologija subjekta. Pored toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se u bilo kom trenutku izbrisati preko Internet pretraživača ili drugih softverskih programa.
Osoba sa podacima ima mogućnost da se suprotstavi oglašavanju zasnovanom na interesovanju Google-a. Prema tome, subjekat mora pristupiti preko svakog pregledača koji koristi link www.google.de/settings/ads i podesi željene postavke.
Dodatne informacije i važeće odredbe zaštite podataka Google mogu se preuzeti sa linka https://www.google.com/intl/sr/policies/privaci/.

 

ZAŠTITA PODATAKA O PRIJAVI I UPOTREBI LINKEDINA

 

Kontroler ima integrisane komponente LinkedIn korporacije na ovoj web stranici. LinkedIn je društvena mreža koja omogućava korisnicima da postojeći poslovni kontakti povezuju i uspostavljaju nove poslovne kontakte. LinkedIn je trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jednu od najposećenijih web stranica na svetu.
Operativna kompanija je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain Viev, CA 94043, SAD. Za pitanja vezana za privatnost izvan SAD-a odgovoran je LinkedIn Ireland, pitanja privatnosti, Vilton Plaza, Vilton Place, Dublin 2, Irska.
Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj internetskoj stranici, koju upravlja kontroler i na kojem je integrisana komponenta LinkedIn (LinkedIn plug-in), Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija subjekta je automatski je zatraženo da preuzme prikaz odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIn-a. Dodatne informacije o dodatku za povezivanje na LinkedIn mogu se pristupiti pod https://developer.linkedin.com/plugins. Tokom ovog tehničkog postupka, LinkedIn dobija znanje o tome na koju je osobu podataka posetio određenu pod-stranicu našeg sajta.
Ako je subjekat registrovan istovremeno na LinkedIn-u, LinkedIn otkriva sa svakim pozivom na našu web lokaciju od strane subjekta i tokom čitavog trajanja njihovog boravka na našoj Internet stranici - koja specifična pod-stranica našeg Interneta stranicu je posetio korisnik podataka. Ove informacije se prikupljaju uz pomoć komponente LinkedIn i povezane su sa odgovarajućim LinkedIn računom subjekta. Ako osoba sa podacima klikne na jedan od LinkedIn tastera integrisanih na našoj web stranici, LinkedIn dodeljuje ove informacije personalnom korisničkom računu LinkedIn-a subjekta i čuva lične podatke.
LinkedIn prima informacije preko LinkedIn komponente kada je subjekat posetio našu web stranicu, pod uslovom da je subjekat ulogovan u LinkedIn u vreme poziva na našu web stranicu. Ovo se javlja bez obzira da li osoba klikne na dugme LinkedIn ili ne. Ako takav prenos informacija na LinkedIn nije poželjan za Subjekat, onda on može da spreči ovo tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn acccount-a pre nego što se izvrši poziv na našu web stranicu.
LinkedIn obezbeđuje pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost odjavljivanja iz e-mail poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnosti upravljanja oglasnim postavkama. LinkedIn takođe koristi affiliates kao što su Eire, Google Analitics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Elokua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može biti odbijeno pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-polici. Primenjena politika privatnosti za LinkedIn dostupna je pod https://www.linkedin.com/legal/privaci-polici. LinkedIn Cookie Policy je dostupan pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-polici.

 

ODREDBE ZA ZAŠTITU PODATAKA U APLIKACIJI I UPOTREBI TWEETER-A

 

Na ovoj web stranici kontroler ima integrisane komponente Tweetter-a. Tweetter poruke (tweets) su dostupne svakome, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Tweetter. Tweeter takođe prikazuje takozvane sledbenike odgovarajućeg korisnika. Sledbenici su drugi korisnici Tweettera koji prate korisničke tweetove. Štaviše, Tweetter vam omogućava da adresirate široku publiku putem hashtags-a, linkova ili re-tweetova.
Operativna kompanija Tweettera je Tweetter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisko, CA 94103, Sjedinjenje Države.
Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj internetskoj stranici, kojom upravlja upravljač i na kojem je integrisana Tweetter komponenta integrisana (tweet taster), Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija subjekta automatski traži da preuzmete prikaz odgovarajuće Tweetter komponente Tweetter-a. Dodatne informacije o Tweetter tasterima dostupne su na https://about.Tweetter.com/de/resources/buttons. Tokom ovog tehničkog postupka, Tweetter dobija znanje o tome koji je subjekat posetio određenu pod-stranicu našeg sajta. Svrha integracije komponente Tweetter je retransmisija sadržaja ove web stranice kako bi našim korisnicima omogućili predstavljanje ove web stranice digitalnom svetu i povećanje broja posetilaca.
Ako je subjekat ulogovan istovremeno na Tweetter, Tweetter otkriva posetu subjekta svakim pozivom na našu web lokaciju i vreme trajanja boravka na našoj Internet stranici koja je specifična pod-stranica naše internet stranice. Ove informacije se prikupljaju putem Tweetter komponente i povezuju se sa odgovarajućim Tweetter nalogom subjekta. Ako subjket klikne na jedan od Tweetter tastera integrisanih na našoj web stranici, tweet-er dodeljuje ove informacije osobnom Tweetter korisničkom account-u subjekta i čuva lične podatke.
Tweetter prima informacije preko Tweetter komponente kada je subjekat posetio našu web stranicu, pod uslovom da je subjekat prijavljen na Tweetter-u u vreme klika na našu web stranicu. Ovo se dešava bez obzira da li osoba klikne na Tweetter komponentu ili ne. Ako takav prenos informacija Tweetter-u nije poželjan za subjekat, onda on to može sprečiti ovo tako što će se odjaviti sa svog Tweetter naloga pre nego što se napravi klik na našu web stranicu.
Odredbe vezane za zaštitu podataka Tweetter-a mogu se pristupiti pod https://Tweetter.com/privaci?lang=sr.

 

ZAŠTITA PODATAKA O NUTRIHEALTH-U 

Kako štitite moje lične informacije?
Cenimo vaše poverenje u deljenje vaših ličnih podataka s nama i posvećeni smo tome da ih zaštitimo.
Mi preduzimamo odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa ili neovlašćene izmene, obelodanjivanja ili uništavanja podataka. Ovo uključuje interne preglede naših postupaka prikupljanja, skladištenja i obrade podataka i mera sigurnosti, kao i mera fizičkog obezbeđenja. Mi ograničavamo pristup ličnim podacima našim zaposlenicima, pružaocima usluga i agencijama koji trebaju znati te informacije kako bi radili, razvili ili poboljšali naše usluge.

Koristimo sigurnosni layer (SSL - secure socket layer) tehnologiju za šifriranje i zaštitu vaših ličnih podataka (uključujući broj kreditne kartice).


Imajte na umu da, ako kliknete sa naše stranice na bilo koji drugi sajt, može vam biti zatražena platna kartica ili drugi lični podaci. Ove kompanije imaju vlastitu privatnost i prakse prikupljanja podataka. Mi nemamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za ove politike.


Kako mogu da ažuriram ili uklonim moje lične informacije ili da se odjavim?
Možete da ažurirate ili uklonite svoje lične informacije ili izbaciti u bilo koje vreme.


● Ažuriranja: Ako i dalje želite da koristite Naše proizvode i usluge i vaše relevantne lične podatke (ime, e-mail, poštansku adresu, telefonski broj itd.), Molimo vas da nas informišete na numesrbija@nu-me.eu.

● Uklanjanje informacija: Ako želite da u potpunosti uklonite podatke iz naše kolekcije, pošaljite nam zahtev za brisanje na numesrbija@nu-me.eu.

● Odjava: Ako ne želite da primate naše biltene ili druge e-pošte u marketingu, možete se odjaviti u bilo kom trenutku klikom na "unsubscribe" u bilo kojoj marketinškoj e-mail poruci koju dobijete od nas. Bićemo tužni što nas napuštate, ali poštujemo vašu privatnost.
Svaki zahtev koji šaljete na numesrbija@nu-me.eu može da traje do 10 dana da se obradi i postane izvršan.

 

PRAVA PODATAKA SUBJEKTA

Pravo potvrde
Svaki subjekat ima pravo koje je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da dobije od kontrolora potvrdu o tome da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne. Ukoliko osoba sa podacima želi iskoristiti ovo pravo potvrdjivanja, on može u bilo koje vreme kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenog kontrolora.

Pravo pristupa
Svaki subjekat ima pravo da dobije od kontrolora besplatne informacije o njegovim ili njenim ličnim podacima koji se čuvaju u bilo kom trenutku i kopiju ovih informacija. Štaviše, evropske direktive i propisi omogućavaju pristup subjektu sledećim informacijama:
- svrha obrade
- kategorija ličnih podataka;
- primaoca ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
- kada je to moguće, predviđeni period za koji će se čuvati lični podaci ili, ako nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;
- postojanje prava od ispravljanja ili brisanja ličnih podataka od kontrolora ili ograničavanja obrade ličnih podataka u vezi sa subjektom ili da se protivi takvoj obradi;
- postojanje prava podnošenja pritužbe nadzornom organu;
- da li se lični podaci ne prikupljaju od subjekta, bilo koje raspoložive informacije o njihovom izvoru;
- postojanje automatskog odlučivanja, uključujući profilisanje, navedeno u članu 22 (1) i (4) BDP-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za subjekta.
Pored toga, subjekat ima pravo da dobije informacije o tome da li se lični podaci prenose u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, subjekat ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima vezanim za prenos.
Ukoliko se osoba sa podacima želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može u bilo kom trenutku kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenog kontrolora.

Pravo na ispravku
Svaki subjekat ima pravo koje je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da dobije od kontrolora bez nepotrebnog odlaganja ispravljanje netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhu obrade, Subjekat ima pravo na kompletiranje nepotpunih ličnih podataka, uključujući i pružanje dodatne izjave.
Ako subjekat želi da iskoristi ovo pravo na ispravku, on može u bilo kom trenutku kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenog kontrolora.

 

Pravo na brisanje (pravo da se zaborav)
Svaki subjekat ima pravo koje je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da od kontrolora pribavi brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja, a kontrolor će imati obavezu da briše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja, ako se jedan od sledećih razloga primenjuje se sve dok obrada nije neophodna:
- Lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
- Subjekat povlači saglasnost na koju se obrada temelji na osnovu tačke (a) člana 6 (1) BDP-a, ili tačke (a) člana 9 (2) GDPR-a, i gde ne postoji druga zakonska osnova za obradu.
- Podnosilac podataka se protivi obradi u skladu sa članom 21 (1) BDP-a i ne postoje preovlađujući legitimni osnovi za obradu, ili se predmet podataka obrađuje u skladu sa članom 21 (2) BDP-a.
- Lični podaci su nezakonito obrađeni.
- Lični podaci moraju biti izbrisani zbog usklađenosti sa zakonskom obavezom u zakonu Unije ili države članice na koju je kontrolor predmet.
- Lični podaci su prikupljeni u odnosu na ponudu usluga informacionog društva iz člana 8 (1) GDPR.
Ako se primenjuje jedan od gore navedenih razloga, a subjekat želi zatražiti brisanje ličnih podataka koje čuva [Naziv kompanije], on može u bilo koje vreme kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenog kontrolora. Službenik za zaštitu podataka [Naziv kompanije] ili drugi zaposleni mora odmah osigurati da se zahtev za brisanje odmah ispuni.
Kada kontrolor objavljuje lične podatke i obavezan je da shodno članu 17 (1) briše lične podatke, kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, preduzima razumne korake, uključujući tehničke mere, da obavesti druge kontrolore koji obrađuju lične podatke, koje je subjekat zahteva izbrisao od takvih kontrolora bilo kojim vezama, kopiranjem ili replikacijom tih ličnih podataka, ukoliko se obrada ne traži. Službenik za zaštitu podataka [Naziv firme] ili drugi zaposleni će u pojedinačnim slučajevima urediti neophodne mere.

Pravo ograničavanja obrade
Svaki subjekat ima pravo koje je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da dobije od kontrolora ograničenje obrade, gde se primenjuje jedno od sledećih:
- Tačnost ličnih podataka osporava subjekat, u periodu koji omogućava kontroloru da proveri tačnost ličnih podataka.
- Obrada je nezakonita, a subjekat se suprotstavlja brisanju ličnih podataka i zahteva umesto ograničenja njihove upotrebe.
- Kontroloru više ne trebaju lični podaci u svrhu obrade, ali se od njih zahteva podatak za osnivanje, korišćenje ili odbranu zakonskih zahteva.
- Subjekat je uložio prigovor na obradu u skladu sa članom 21 (1) BDP-a, dok se ne potvrdi da li legitimni razlozi kontrolora prevazilaze one subjekta.
Ako je ispunjen jedan od gore pomenutih uslova, a subjekat želi da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka koje čuva [Naziv kompanije], on može u bilo kom trenutku kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka ili drugog zaposlenog kontrolora. Službenik za zaštitu podataka od [Naziv kompanije] ili drugog zaposlenog urediće ograničenje obrade.


Pravo na prenosivost podataka
Svaki subjekat ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, koji je dostavljen kontroloru, u strukturiranom, obično korišćenom i čitljivom formatu. On će imati pravo da prenose te podatke drugom kontroloru bez ograničenja od kontrolora na koji su lični podaci pruženi, sve dok se obrada temelji na saglasnosti u skladu sa članom 6 (1) (a) člana GDPR ili tački (ama) člana 9 (2) GDPR-a ili na osnovu ugovora u skladu sa tačkom (b) člana 6 (1) GDPR-a, a obrada se vrši automatskim sredstvima, sve dok obrada nije neophodna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenog ovlašćenja nadležnog za kontrolu.
Pored toga, u vršenju njegovog na prenosivost podataka u skladu sa članom 20 (1) GDPR, subjekat ima pravo da prenosi lične podatke direktno od jednog kontrolora u drugi, tamo gde je to tehnički izvodljivo i kada to ne utiče negativno na prava i slobode drugih.
U cilju utvrđivanja prava na prenosivost podataka, subjekat može u bilo kom trenutku stupiti u kontakt sa službenikom za zaštitu podataka imenovanog od [Naziv kompanije] ili drugog zaposlenog.

Pravo na prigovor
Svaki subjekat ima pravo koje je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da na osnovu razloga koji se odnose na njegovu određenu situaciju, u bilo koje vreme, na obradu ličnih podataka koji se tiču njega ili nje, a koji se zasniva na tački (e) ili (f) člana 6 (1) GDPR. Ovo se odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredaba.
[Naziv kompanije] neće više obrađivati lične podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo pokazati legitimne opravdane osnove za obradu koja nadjačava interese, prava i slobode subjekta ili za uspostavljanje, vršenje ili pravnu odbranu zahteva.
Ako [Naziv kompanije] obrađuje lične podatke u svrhu direktnog marketinga, subjekat ima pravo da u bilo kom trenutku prigovara na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega za takav marketing. Ovo se odnosi na profilisanje u meri u kojoj se odnosi na takav direktni marketing. Ako se subjekat suprotstavi [Naziv kompanije] obradi za potrebe direktnog marketinga, [Naziv preduzeća] neće više obrađivati lične podatke u ove svrhe.
Pored toga, Subjekat ima pravo, zbog razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, da se protivi obradi ličnih podataka koji se odnose na njega [naziv preduzeća] u naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili u statističke svrhe shodno članu 89 (1) BDP-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka iz javnog interesa.
Da bi ostvario pravo na objektivnost, subjekat može direktno kontaktirati službenika za zaštitu podataka od [Naziv kompanije] ili drugog zaposlenog. Pored toga, predmet podataka je slobodan u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, a bez obzira na Uredbu 2002/58/EC, da iskoristi svoje pravo na suočavanje automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

 

Automatizovano individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

Svaki subjekat ima pravo koje je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući i profiliranje, što ima pravne posledice koje se odnose na njega ili slično, značajno utiče na njega, dokle god odluka (1) nije neophodna za stupanje na snagu ili izvršenje ugovora između subjekta i kontrolora podataka, ili (2) nije ovlašćena zakonom Unije na koji je predmet kontrole i koji takođe propisuje odgovarajuće mere da zaštiti prava i slobode i legitimne interese korisnika podataka, ili (3) nije zasnovana na eksplicitnoj saglasnosti subjekta.
Ako je odluka (1) neophodna za stupanje na snagu ili izvršenje ugovora između subjekta i kontrolora podataka, ili (2) je zasnovana na eksplicitnoj saglasnosti subjekta, [Naziv preduzeća] će primenjivati odgovarajuće mere da zaštiti prava i slobode i legitimne interese subjekta, barem pravo da dobije ljudsku intervenciju od strane kontrolora, da izrazi svoju tačku gledišta i ospori odluku.
Ako subjekat želi ostvariti prava u vezi sa automatizovanim pojedinačnim odlučivanjem, on može u bilo koje vreme direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka [Naziv kompanije] ili drugog zaposlenog kontrolora.

Pravo povlačenja saglasnosti za zaštitu podataka
Svaki subjekat ima pravo koje je dodeljeno od strane evropskog zakonodavca da u bilo koje vreme povuče njegovu saglasnost za obradu svojih ličnih podataka.
Ako subjekat želi ostvariti pravo da povuče saglasnost, on može u bilo koje vreme direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka [Naziv firme] ili drugog zaposlenog kontrolora.

Šta se dešava ako dođe do kršenja bezbednosti i moje informacije se preuzmu?
Dok se trudimo da zaštitimo vaše lične informacije, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost. Uprkos našim naporima, ostaje mogućnost da se informacije mogu pristupiti, izmeniti, obelodaniti ili uništiti zbog kršenja bezbednosti. U slučaju da dođe do kršenja bezbednosti, a mi imamo mogućnost i (ako je potrebno) vašu dozvolu za to, mi ćemo vas obavestiti putem e-pošte ukoliko su vaši lični podaci bili uključeni na bilo koji način.
Međutim, ne možemo biti odgovorni za funkcionalnost, privatnost ili sigurnosne mere bilo koje druge organizacije.

Šta su kolačići i da li ih koristite?
Kolačići su mali tekstualni fajlovi smešteni na hard disku. Koristimo kolačiće ili slične tehnologije (piksele i sl.) Kako bi personalizirali vaše iskustvo na mreži i poboljšali naše usluge za vas. Na primer, kolačići će se zapamtiti i obrađivati stavke u vašoj korpi za kupovinu na našoj web stranici. Ovo vam štedi vreme, pošto od vas nije potrebno ponovo unositi iste informacije svaki put kada posetite našu web lokaciju.
Evo liste kolačića koje koristimo. Ovde smo ih ovde naveli da biste mogli da odlučite da li želite da odaberete ili ne.

 

LISTA KOLAČIĆA KOJE PRIKUPLJAMO

U donjoj tabeli navedeni su kolačići koje sakupljamo i koje informacije čuvaju.

Naziv Kolačića

                               Opis Kolačića

CART

Povezano sa vašom korpa za kupovinu.

CATEGORY_INFO

Skladišti informacije o kategoriji na stranici koja omogućava prikazivanje stranice brže.

COMPARE

Poredi stavke koje imate na listi proizvode.

CURRENCY

Vaša preferirana valuta

CUSTOMER

Šifrovana verzija identiteta vašeg klijenta sa prodavnicom.

CUSTOMER_AUTH

Indikator ako ste trenutno prijavljeni u prodavnicu.

CUSTOMER_INFO

Šifrovana verzija klijentske grupe kojoj pripadate.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Skladišti ID segmenta klijenta

EXTERNAL_NO_CACHE

Zastava, koja označava da li je keširanje onemogućeno ili ne.

FRONTEND

ID sesije na serveru.

GUEST VIEW

Dozvoljava gostima da uređuju svoje naloge.

LAST_CATEGORY

Poslednja kategorija koju ste posetili.

LAST_PRODUCT

Najnoviji proizvod koji ste pogledali.

NEWMESSAGE

Označava da li je primljena nova poruka.

NO_CACHE

Označava da li je dozvoljeno korišćenje keša.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Veza sa informacijama o vašoj korpi i istoriji gledanja ako imate

POLL

Identifikacija svih anketa o kojima ste nedavno glasali.

POLLN

Informacije o kojim glasanjima ste glasali.

RECENTLYCOMPARED

Stavke koje ste nedavno upoređivali.

STF

Informacije o proizvodima koje ste poslali emailom prijateljima.

STORE

Pogled prodavnice ili jezik koji ste odabrali.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Označava da li je kupac dozvolio korišćenje kolačića.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Proizvodi koje ste nedavno pregledali.

WISHLIST

Šifrovana lista proizvoda dodata u vašu listu želja.

WISHLIST_CNT

Broj stavki u vašoj listi želja.

Mogu li odbaciti sve kolačiće?
Možete promeniti postavke pregledača da bi ste kontrolisali da li vaš računar prihvata ili odbija kolačiće. Ako odlučite da odbijete kolačiće, možda nećete moći da koristite određene interaktivne funkcije našeg Sajta. Imajte na umu da se uvek možete vratiti i izbrisati kolačiće iz vašeg pregledača; Međutim, to znači da će se sva podešavanja ili preferencije kontrolisane ovim kolačićima takođe izbrisati i možda ćete morati da ih ponovo kreirate.

Šta se događa sa finansijskim informacijama koje vam pružam prilikom kupovine vaših proizvoda i usluga?

Potrebne su nam određene informacije da bi ste završili onlajn transakciju kada ste previše naručili ili naručili naše proizvode i usluge na mreži:
● vaše ime,
● vašu e-adresu,
● adresu za obračun i dostavljanje,
● broj telefona,
● kreditne / debitne / bankovne informacije,
● kupljene predmete, i
● bilo koje druge informacije potrebne za završetak transakcije.
Ne sakupljamo ili čuvamo vaš pun broj kreditne kartice.

Šta je sa intelektualnom svojinom?

Svi sadržaji koji možete pronaći na našim web stranicama su naše vlasništvo ili naših dobavljača i zaštićeni su autorskim ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Naš sadržaj nije za preprodaju.
Saglasni ste se da nećete menjati, objavljivati, preneti, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvoriti radove, ili na bilo koji način iskoristiti bilo šta od sadržaja, u celosti ili delimično, koji se nalazi na našim web stranicama. Naš sadržaj nije za preprodaju.
Vaša upotreba naših web sajtova ne daje vam pravo da neovlašćeno koristite bilo koji zaštićeni sadržaj, a naročito nećete izbrisati ili promeniti nikakva vlasnička prava ili obaveštenja o dodeli u bilo kom sadržaju. Korišćene zaštićene sadržaje koristićete isključivo za vašu ličnu upotrebu, a neće sadržati nikakvu drugu upotrebu sadržaja bez izričitog pismenog našeg odobrenja i vlasnika autorskih prava. Saglasni ste da ne dobijate nikakva vlasnička prava u bilo kom zaštićenom sadržaju. Ne dodeljujemo vam nikakve licence, ekspresne ili implicitne, našim ili našim licencama osim ako to nije izričito odobreno ovim Pravilnikom i uslovima korišćenja.


Šta se dešava kada delim sadržaj iz drugih izvora preko svojih proizvoda i usluga?

Neki od naših proizvoda i usluga mogu vam omogućiti da objavite ili delite javno sadržaj koji ste generisali ili ste dobili iz drugih izvora. Za ovaj sadržaj zadržavate sva i sva prava intelektualne svojine.
Međutim, objavljivanjem i deljenjem vašeg korisničkog sadržaja preko naših proizvoda i usluga, dodeljujete nam neka prava isključivo u svrhu pružanja proizvoda i usluga za vas:

● neisključivo, neograničeno, bezuslovno, neograničeno, širom sveta, nepopravljivo, trajno i beskrajno pravo i licenca za korišćenje, kopiranje, snimanje, distribuciju, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, modifikovaciju, prikazivanje, javno izvođenje, prenos, objave, emitovanje, prevode, izvođenje radova i na drugi način iskoristiti na bilo koji način, sve ili bilo koji deo Korisničkog sadržaja koji objavljujete ili delite putem Sajta.
Molimo vas da budete svesni određenih uslova i garancija prilikom objavljivanja i deljenja Korisničkog sadržaja:

● Svaki put kada objavljujete ili delite bilo koji Korisnički sadržaj, zastupate i garantujete da ste barem godina starosti većine u državi u kojoj živite i da ste roditelj ili zakonski staratelj ili imate odgovarajuću saglasnost od roditelja ili pravnog lica staratelja, bilo kog lica koje je prikazano ili doprineo bilo kojem Korisničkom sadržaju koji objavljujete ili delite, i da, u vezi sa tim korisničkim sadržajem,
(a) vi ste jedini autor i vlasnik intelektualne svojine i drugih prava na Korisnički sadržaj, ili imate zakonito pravo da objavite i podelite Korisnički sadržaj i dodelite pravo da ga koristite kako je opisano u ovom odeljku, sve bez naše obaveze da pribavimo saglasnost bilo koje treće strane i bez stvaranja bilo kakve obaveze ili naše odgovornosti;
(b) Korisnički sadržaj je tačan;

(c) Korisnički sadržaj ne sadrži, a što se tiče dozvoljenih upotreba i eksploatacije proizvoda i usluga navedenih u ovoj Politici i uslovima korišćenja, neće ugroziti bilo koju intelektualnu svojinu ili drugo pravo bilo koje treće strane; i
(d) Korisnički sadržaj neće kršiti ovu Politiku privatnosti i uslove korišćenja ili povrediti ili štetiti bilo koju osobu.

 

 Koja su pravila korišćenja komunikacionih usluga?

Volimo da komuniciramo sa vama, zato koristimo više komunikacionih usluga, kao što su područja za ćaskanje, vesti, forumi, zajednice itd.
Ove usluge komunikacije su vam na raspolaganju i bolje iskustvo sa našim proizvodima i uslugama. Zato su namenjeni samo za objavljivanje, slanje i primanje poruka i materijala koji su ispravni i povezani sa određenom uslugom koju koristite.
Zadržavamo pravo da prekinemo pristup vašim ili svim komunikacionim uslugama u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja iz bilo kog razloga.
Molimo uvek da budete oprezni kada dajete bilo kakve lične informacije o sebi bilo kojoj komunikacionoj službi.
Na primer, a ne kao ograničenje, saglasni ste se da kada koristite komunikacionu službu, nećete:
● klevetati, zloupotrebljavati, uznemiravati, pretiti ili na drugi način kršiti zakonska prava (kao što su prava na privatnost i publicitet) drugih;
● objavljivati,  postavljati, distribuirati neadekvatne, nepropisne, narušavajuće, nepristojne ili nezakonite teme, nazive, materijale ili informacije;
● otpremiti datoteke koje sadrže softver ili drugi materijal zaštićen zakonom o intelektualnoj svojini (ili putem prava privatnosti publiciteta) osim ako imate ili kontrolišete prava na njega ili ste dobili sve neophodne saglasnosti;
● otpremiti  datoteke koje sadrže viruse, korumpirane datoteke ili bilo koji drugi sličan softver ili programe koji mogu oštetiti rad drugog računara;
● oglašavati ili ponuditi prodaju ili kupiti bilo koju robu ili usluge za bilo koju poslovnu svrhu, osim ako takva komunikaciona služba ne dozvoljava takve poruke;
● sprovesti ili proslediti ankete, takmičenja, piramidalne šeme ili lančana pisma;
● preuzeti bilo koju datoteku drugog korisnika od komunikacijske službe koju znate, ili razumno trebate znati, ne može se legalno distribuirati na takav način;
● falsifikovati ili obrisati autorskih prava, pravna ili druga odgovarajuća obaveštenja, vlasničke oznake ili oznaka porekla ili izvora softvera ili drugog materijala sadržanog u datoteci koja je postavljena, ograničavati ili sprečavati bilo kog drugog korisnika da koristi i uživa komunikacijske usluge;
● kršiti bilo koji kodeks ponašanja ili druge smernice koje mogu biti primenljive za bilo koju posebnu komunikacionu službu;
● sakupljati ili na drugi način prikuplja toinformacije o drugim, uključujući adrese e-pošte, bez njihovog pristanka; kršiti bilo koji važeći zakon ili propis.

Da li su informacije dostupne na vašim sajtovima tačne?
Materijal na našim sajtovima je samo za opštu informaciju. Mi nismo odgovorni da li ove informacije nisu tačne, potpune ili aktuelne, mada ćemo se potruditi da pružimo informacije o tom standardu. Međutim, svako oslanjanje na materijal na našim sajtovima je na sopstveni rizik.
Naši sajtovi mogu takođe sadržati veze sa drugim sajtovima. Ove web stranice mogu imati sopstvene Politike privatnosti ili uopšte ne. Mi ne preuzima nikakvu odgovornost za te web stranice.

Pravni osnov za obradu
Čl. 6 (1) GDPR služi kao pravni osnov za operacije obrade za koje dobijamo saglasnost za određenu namenu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora na koji je subjekat stranka, kao što je slučaj, na primer, kada su operacije obrade neophodne za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na osnovu člana 6 (1). b GDPR. Isto važi za takve postupke obrade koji su neophodni za sprovođenje mera, na primer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša kompanija podložna zakonskoj obavezi kojom se zahteva obrada ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva prema čl. 6 (1)c GDPR. U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primer, ako je posetilac povređen u našoj kompaniji i njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge bitne informacije dospeju do lekara, bolnice ili druge treće strane. Tada bi se postupak zasnivao na čl. 6 (1)d GDPR. Konačno, operacije obrade mogu se zasnivati prema članu 6 (1). f GDPR. Ova pravna osnova se koristi za operacije obrade koje nisu obuhvaćene bilo kojim od gore pomenutih zakonskih osnova, ako je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa koje traži naša kompanija ili treća strana, osim u slučajevima kada takvi interesi prevladaju interesima ili osnovna prava i slobode subjekta koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. Takve operacije su posebno dopuštene jer ih je posebno spomenuo evropski zakonodavac. Smatramo da se legitimni interes može pretpostaviti ako je subjekat klijent kontrolora (Recital 47 sentenca 2 GDPR).


Tamo gde se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6 (1). f GDPR naš legitimni interes je da izvršimo naše poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenih i akcionara.


Moja zemlja / industrija ima zakone koji zahtevaju privatnost i sigurnost podataka. Da li mogu da koristim vaše proizvode i usluge i da se još uvek pridržavam ovih zakona?


Naše usluge kontrolišu i nama upravlja kancelarija iz EU. Ako pristupate našim Proizvodima i uslugama van EU, vi ste odgovorni za poštovanje svih lokalnih zakona.

Da li se Politika privatnosti odnosi na sve zemlje?

Da, naša Politika privatnosti je primenljiva širom sveta.

Šta se dešava ako prekršim ovu Politiku privatnosti?

Ako kršite ovu Politiku privatnosti na bilo koji način ili ako na bilo koji način zloupotrebite naše web stranice, zloupotrebite naše proizvode i usluge, napravite neadekvatna korisnička mesta ili prekršite sva prava trećih lica, važeće zakone, pravila ili propise, morate nam uraditi obeštećene, našim partnerima, osoblju, agentima i drugim licima koji su u vezi sa nama.

Obezbeđivanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtevi; Zahtev potreban za sklapanje ugovora; Obaveza subjekta je da obezbedi lične podatke; moguće posledice neuspeha pružanja takvih podataka

Objašnjavamo da je obezbeđivanje ličnih podataka delimično propisano zakonom (na primer, poreskim propisima) ili takođe može rezultirati iz ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda neophodno zaključiti ugovor da nam subjekat da lične podatke, koje se moraju naknadno obraditi kod nas. Na primer, subjekat je dužan da nam dostavi lične podatke kada naša kompanija potpisuje ugovor sa njim. Nepodnošenje ličnih podataka imalo bi posledicu da se ugovor sa subjektom ne može zaključiti. Pre nego što lične podatke obezbedi subjekat, isti mora kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka. Naš službenik za zaštitu podataka objašnjava subjektu da li je obezbeđivanje ličnih podataka potrebno zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, bez obzira da li postoji obaveza pružanja ličnih podataka i posledica neizvršavanja ličnih podataka.