Namen postavljanja ciljev je predvsem ta, da se poglobiš v svoje sanje, želje in hrepenenja ter narediš načrt, kako boš tako stanje določen dan v prihodnosti tudi dosegla. Res je, da imamo prav vsi določene želje, kljub vsemu pa naj bi sistematični pristop in uporaba določenih tehnik prinesla bolj učinkovito manifestacijo teh želja.

Končni rezultat sistematičnega postavljanja ciljev naj bi bil ta, da dosežeš več v krajšem času, si bolj motivirana pri doseganju svojih ciljev, izboljšaš svojo učinkovitost, se lažje osredotočiš na prioritete ter postaneš vsesplošno bolj organizirana. Posledično vse to pripelje tudi do povečane ravni samozavesti in večjega nadzora nad svojim življenjem.

Torej postavljanje ciljev je določanje smeri v katero želimo iti v svojem življenju. S postavljenem ciljev si izostrimo dolgoročno vizijo našega življenja in pridobimo potrebno kratkoročno motivacijo ter fokus, da te cilje realiziramo.

Seveda pa je bilo na tem področju narejenih tudi mnogo raziskav. Večina od njih je jasno pokazala, da imajo posamezniki, ki si redno postavijo cilje ter uporabljajo določene tehnike postavljanja ciljev boljšo raven učinkovitosti, so bolj samozavestni, lažje upravljajo s stresom in nejevoljo, so bolj srečni in zadovoljni, skratka imajo svoje življenje veliko bolj pod nadzorom in živijo polnejše življenje.

Nenazadnje pa naj bi imelo na celotnem svetu svoje cilje zapisano le 3% ljudi. Sicer so to izsledki raziskave, ki je bila narejena pred več leti, tako da je danes ta številka po vsej verjetnosti nekoliko večja. Ne glede na to pa je ta raziskava tudi pokazala, da je velika večina teh dobrih 3% zemljanov zelo nadpovprečno uspešnih.

Torej, smiselnost postavljanja ciljev za vsakega posameznika je dodobra dokazana tako iz teoretičnega kot tudi praktičnega vidika. Kljub vsemu pa je pomembno, da so te cilji postavljeni kar se da pravilno.

Temelji postavljanja ciljev

Preden se lotimo postavljanja ciljev, je dobro da se vprašamo, kaj so temelji učinkovitega postavljanja ciljev. Pri tem si lahko pomagamo s štirimi izhodiščnimi vprašanji, na katera moramo imeti odgovor, ne glede na to, na kaj se navezuje cilj. Šele s srčnimi odgovori na ta vprašanja lahko rečemo, da imamo dobre temelje, da se bo naš cilj realiziral po začrtanem planu.

1. Kaj želimo doseči? – To je seveda osnovno izhodiščno vprašanje. Pri tem je ključno poznavanje samega sebe, svojih vrednot, načel, prednosti in slabosti ter stvari, ki nas resnično osrečujejo.

Veliko motivacijskih avtorjev in poslovnih gurujev opozarja tudi na pomembnost povezanosti cilja z našim notranjem kompasom, intuicijo, življenjskim poslanstvom in vlogami, oziroma nekim našim prepričanjem o naši življenjski poti. Seveda to ne velja za prav vse ciljev, vendar bolj kot je cilj neke intimne, osebne narave, bolj se izkaže ta del usklajenosti cilja z našo notranjostjo kot najbolj pomembna komponenta.

V primeru, da so nam ta stališča življenjskega poslanstva in podobnih idej tuja, pa je dovolj že to, da se vprašamo, kaj so naše velike sanje, česa si resnično želimo v življenju. Kaj je tisto, kar nas bo osrečilo, ali kratkoročno ali dolgoročno.

Namreč ni dovolj, da si le rečemo: “Želim shujšati 20kg.”  Zakaj? Ker če rečemo, da želimo shujšati, smo se že takoj zavezali k kratkoročnemu učinku. Namreč hujšanje je nekaj kar je kratkoročnega, biti fit in spremeniti svoj življenjski slog za celo življenje pa je dolgoročnega pomena. Pravtako, ko govorimo o številu prekomernih kilogramov govorimo o posledicah nečesa kar je nastalo iz vzrokov, ki tičijo nekje drugje. In ko se pričnemo osredotočati na vzroke in ne na posledice se naša pot dolgoročne transformacije prične. Zato je postavljanje ciljev umetnost prav svoje sorte, saj težimo k temu, da ustvarjamo novo osebo. Novi jaz, ki želi pustiti za seboj določene vzorce, ki jo držijo nazaj, da maksimizira svoj potencial. Želi izpolniti svoje še neizpolnjene želje in hrepeni po življenju polnem strasti. Tako strasti do dela, do svojih najbližnjih ter predvsem strasti do življenja v čisto vsaki obliki. Poudarek verjetno vidite da je na tem, da si oseba želi in da je odločena narediti spremembo ter ko enkrat spozna, da je moč za to spremembo v njej sami, potem ni meja več kaj lahko doseže v življenju.        

2. Kako bomo to dosegli? – Takoj za tem, ko si izberemo kaj želimo doseči, je potrebno seveda sestaviti nek plan, kako bomo določen cilj dosegli. Za doseganje prav vsakega cilja pa potrebujemo določena sredstva (energija, kapital, poznanstva itn.), ki bodo vložena, da bo ta cilj dosežen.

Osnovna sredstva, pri katerih moramo začeti so naše lastne kompetence, torej znanja, veščine, vrednote in stališča. Nato je potrebno razmisliti tudi o informacijah, ki jih bo potrebno zbrati, morebitni pomoči drugih ljudi ter finančnih ali drugih sredstvih itn. Prav tako je smiselno razmisliti tudi o potencialnih ovirah, ki se lahko pojavijo na poti in najbolj učinkoviti poti za dosego cilja (work smart, not hard).

Pri vprašanju kako je še en pomemben element, ki ga moramo upoštevati in sicer Paretovo načelo 80/20. Tako kot v drugih situacijah, tudi pri ciljih običajno velja, da zgolj 20% delčkov, ki sestavljajo določen cilj botruje kar k 80% rezultata. Zato je smiselno, da identificiramo, kaj je najpomembnejši korak (ali dva) k realizaciji cilja in če se držimo teh prioritet je naš cilj lahko realiziran veliko hitreje, kot pa če ne bi identificirali ključnih korakov za dosego tega cilja in se jih prvo lotili.

cilj

3. Zakaj želimo to doseči? – Tretje vprašanje, na katerega je pomembno, da imamo odgovor pa je seveda zakaj. Veliko ljudi pozabi na ta del postavljanja ciljev, je pa izjemno pomemben del, iz več razlogov.

Veliko ciljev, če ne kar vsi, ki si jih postavimo, imajo običajno nek posreden bolj ali manj podzavesten motiv, kot je na primer pridobitev spoštovanja, ljubezni, večanje občutka vrednosti, varnosti itn. Dobro je natančno vedeti zakaj si nekaj želimo, ker tako bolje poznamo sami sebe, prav tako pa lahko nato te cilje bolj učinkovito kombiniramo z drugimi cilji. Kar je pa verjetno še najbolj pomembno v zvezi s tem, pa je to, da lahko to znanje uporabimo kot vzvod za motivacijo, v čemer bom pisal v nadaljevanju.

4. Kdo je vse vpleten? – Zadnje, pomembno vprašanje v zvezi s temelji postavljanja ciljev je, kdo vse je vpleten v okoliščine, ki smo si jih zamislili. Večino ciljev, ki si jih postavimo, vključuje tudi druge ljudi, kar ima svoje prednosti in slabosti.

Najbolj pomembno, kar se mi zdi pri tem je, da se zavedamo, da obstaja določeno območje, kjer imamo sami celoten vpliv, prav tako pa obstaja območje, kjer vplivati s svoji dejanji enostavno ne moremo. Tako na primer, če je postavljen cilj v veliki meri odvisen tudi od neke druge osebe, pa ne računamo na to, da ta oseba lahko reagira v nasprotju z našimi pričakovanji, lahko doživimo veliko razočaranje. Pri takih ciljih je torej vedno smiselno imeti tudi rezervni načrt.

 

Izdelki 1 do 12 od skupno 30

na stran

Izdelki 1 do 12 od skupno 30

na stran