⭐⭐⭐⭐⭐ Več kot 32.178 zadovoljnih uporabnic. Popolna preobrazba že od 1,35 EUR/obrok.

BREZPLAČNA POŠTNINA pri nakupu nad 50 EUR. 

Možnost plačila na obroke.

Vaša košarica: 0
Skupaj v košarici: 0,00 €

Pravno obvestilo

MSI SVETOVANJE D.O.O. ("MSI SVETOVANJE") zagotavlja svoje storitve na spletni strani www.nu-Me.eu in na drugih straneh, za katere si MSI SVETOVANJE lasti domeno (v nadaljevanju "stran"), svojo lastno platformi za video posnetke in storitve, ki jih ponujaMSI SVETOVANJE, vključno z "MSI SVETOVANJE omrežjem," in številnimi mobilnimi aplikacijami ali sistemi za igre, ki vam dovolijo, da dostopate do MSI SVETOVANJE storitev ali, da kupite MSI SVETOVANJE izdelke (v nadaljevanju "Storitve") na podlagi registriranega računa.

1. Sprejemanje POGOJEV UPORABE

PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA Z UPORABO SPLETNE STRANI ALI NA NJEJ PONUJENIH STORITEV VI, VAŠI PRAVNI NASLEDNIKI IN POOBLAŠČENCI (NADALJE »VI«) IZKAZUJETE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI IN SE ZAVEZUJETE K UPOŠTEVANJU TEH POGOJEV UPORABE, NE GLEDE NA TO, ALI STE SE NA SPLETIŠČU REGISTRIRALI ALI UPORABLJALI NA NJEM PONUJENE STORITVE. Če se s temi pogoji uporabe strinjate oziroma jih sprejemate v imenu svojega podjetja ali druge pravne osebe, zagotavljate in jamčite, da ste za to pooblaščeni. V tem primeru se izrazi »vi« in »vaš« nanašajo na zadevno podjetje ali pravno osebo.

Za določena področja Storitev, ki vključujejo, vendar niso omejena na področja Storitev, ki omogočajo nakup izdelkov MSI SVETOVANJE, lahko veljajo drugačni pogoji uporabe, oziroma od vas zahtevajo, da se strinjate z in sprejmete dodatne pogoje uporabe (posebni pogoji uporabe za izdelek). V primeru, da pride do nesoglasja med posebnimi in splošnimi pogoji uporabe, prevladajo posebni pogoji uporabe za izdelek, ki ustrezajo vaši uporabi ali dostopu do določenega področja Storitev. /p>

Ti pogoji uporabe zajemajo tudi:

  • Politiko o zasebnosti
  • Pogoje prodaje izdelkov

ELEKTRONSKO SPORAZUMEVANJE

Kadar uporabljate katero koli Storitev, pošiljate elektronsko pošto, besedilna sporočila ali druge oblike sporočil iz namizja vašega računalnika ali mobilne naprave, se z nami elektronsko sporazumevate. Soglašate s prejemanjem elektronskih sporočil. Potrjujete, da vsi dogovori, obvestila, razkritja in druge vrste sporočil, ki vam jih elektronsko posreduje podjetje MSI SVETOVANJE, zadostujejo kateri koli pravni zahtevi, ki podjetje zavezuje, da vam ta sporočila posreduje v pisni obliki.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje MSI SVETOVANJE ne odgovarja za kakršno koli spremembo, okvaro ali izgubo katerega koli vašega programa, podatkov ali drugih informacij, ki jih hrani, oziroma se trajno ali začasno nahajajo ali hranijo pri nas v povezavi s storitvami, ki jih podjetje nudi.
STORITVE MSI SVETOVANJE IN VSE INFORMACIJE, VSEBINE, GRADIVA, IZDELKI IN DRUGE STORITVE, KI SO VKLJUČENI V ALI S KATERIMI PREKO MSI SVETOVANJE STORITEV LAHKO RAZPOLAGATE NA DRUG NAČIN, SO VAM PONUJENI PO NAČELU »KAKRŠNO JE« IN »KOT JE NA VOLJO«, RAZEN KJER JE PISNO DOLOČENO DRUGAČE.
SKUPNA MSI SVETOVANJE ODGOVORNOST ZA KATEREGA KOLI IN VSE ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE, KI BI IZHAJALI IZ ALI BILI POVEZANI S TEMI POGOJI UPORABE, JE OMEJENA NA ZNESKE, KI STE NAM JIH DEJANSKO PLAČALI V SKLADU S TEMI POGOJI. NADALJE,NITI PODJETJE MSI SVETOVANJE, NITI NJEGOVI ZAPOSLENI, NE ODGOVARJAJO ZA NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, KAZENSKE ODŠKODNINE ALI DRUGE VRSTE ŠKOD, IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, PODATKOV, IZGUBO UPORABNOSTI IZDELKOV ALI Z NJIMI POVEZANE OPREME, STROŠKE KRITJA, NEDELOVANJA SPLETIŠČA IN ZMOGLJIVOSTI, ALI ZA KRŠENJE KATERE KOLI POSREDNE ALI NEPOSREDNE GARANCIJE ALI POGOJA, KRŠENJE POGODBE, MALOMARNOST, OBJEKTIVNO ODGOVORNOST ALI KATERO DRUGO PRAVNO DOKTRINO, POVEZANO Z IZDELKI.

GLEDE SPLOŠNIH POGOJEV SE OBE STRANI ZAVEDATA, DA NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNIH, POSLEDIČNIH ALI DRUGIH ŠKOD, ALI DOPUŠČAJO OMEJITVE TRAJANJA POSREDNE GARANCIJE, ZATO SE ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE NANAŠAJO NA VAS, ALI PA SE VSAJ NE V CELOTI.

PODJETJE MSI SVETOVANJE V NOBENEM PRIMERU IN V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z IN NE OMEJENO NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ, PREKINITEV POSLA, OSEBNE POŠKODBE ALI IZGUBO ZASEBNOSTI, KI BI NASTALA ALI BILA KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE STORITEV.

LICENCA IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Strinjate se, da si podjetje MSI SVETOVANJE lasti vse pravice, lastništvo in udeležbo v zvezi z vso intelektualno lastnino in druge lastniške pravice v zvezi s čimer koli, povezanim z Izdelki, vključno z, a ne omejeno na blagovne znamke, avtorske pravice, cene, podatke in vsebino spletne strani. Tretjim osebam ne smete dovoliti kopiranja, razdruževanja, demontaže ali drugih oblik vzvratnega inženiringa izdelkov, oziroma da bi to poizkušale izvajati. Ne boste, in tudi tretjim osebam boste preprečili odstranjevati, prekrivati ali spreminjati oznake patentov, avtorskih pravic ali blagovnih znamk, ki so nameščene, vgrajene ali vidne na izdelkih, njihovi embalaži in z njimi povezanimi gradivi. MSI SVETOVANJE si pridružuje vse pravice glede Izdelkov, spletnih strani in Storitev, ki v teh splošnih pogojih niso neposredno dodeljene vam.

MSI SVETOVANJE vam podeljuje omejeno, neizključno, neprenosljivo in nedeljivo dovoljenje za dostop ter osebno in netržno rabo Storitev. To dovoljenje ne vključuje nobene preprodaje ali tržne rabe katere koli Storitve ali njenih vsebin, kakršnega koli zbiranja in uporabe seznamov izdelkov, njihovih opisov in cen, kakršnega koli prenosa, kopiranja ali druge rabe podatkov iz vašega računa v korist tretjih oseb, kakršnega koli rudarjenja podatkov uporabe robotov ali drugih podobnih načinov pridobivanja in zbiranja podatkov. Vse pravice, ki v teh splošnih pogojih niso neposredno dodeljene vam, si jih pridržuje in lasti podjetje MSI SVETOVANJE ali njegovi dajalci licence, dobavitelji, izdajatelji, imetniki pravic ali drugi ponudniki vsebin. Zajemanje ali uporaba oblikovalskih tehnik, s katerimi bi zajeli katero koli blagovno znamko, logotip ali druge lastniške podatke (vključno s slikami, besedilom, načrtom in obliko strani) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja s strani podjetja MSI SVETOVANJE. Uporaba kakršnih koli meta oznak ali drugih oblik t. i. skritega besedila, ki vsebujejo ime podjetja MSI SVETOVANJE ali njegovih blagovnih znamk, ni dovoljena brez pisnega dovoljenja podjetja MSI SVETOVANJE.

LOČEVANJE DOLOČB

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev uporabe nezakonita, nična ali neizvršljiva, je takšna določba kljub temu izvršljiva v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in se neizvršljivi del šteje za ločenega od teh določil, to pa ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI

Obveznosti in odgovornosti strank, ki so nastale pred izbranim datumom prenehanja, veljajo tudi po prenehanju tega sporazuma za vse namene. ti pogoji veljajo, razen če in dokler jih ne prekinete vi ali MSI SVETOVANJE. Prekinete jih lahko kadarkoli in to tako, da nas obvestite, da ne želite več uporabljati storitev MSI SVETOVANJE ali s prenehanjem uporabe spletnega mesta MSI SVETOVANJE. Če MSI SVETOVANJE po lastni presoji presodi ali posumi, da niste izpolnjevali katerega od določil teh pogojev uporabe, lahko MSI SVETOVANJE kadarkoli prekine to pogodbo brez predhodnega obvestila, s čimer ostanete odgovorni za vse zapadle zneske, do vključno z datumom prenehanja uporabe, in/ali vam v skladu s tem zavrne dostop do storitev (ali katerega koli njihovega dela).

CELOTNI SPORAZUM

Nezmožnost izvajanja ali uveljavljanja katere koli pravice ali določila teh splošnih pogojev ne pomeni odstopa od te pravice ali določbe.

Ti splošni pogoji in vsi z njimi povezani operativni predpisi o pravilih in usmeritvah, ki jih je objavil MSI SVETOVANJE na tej spletni strani ali v zvezi s katero od svojih storitev, predstavljajo celoten dogovor in sporazum med vami in podjetjem MSI SVETOVANJE ter urejajo vašo uporabo storitve, pri čemer nadomestijo vse predhodne ali sočasne sporazume, sporočila in predloge, posredovane med vami in nami ustno ali pisno (vključno, vendar ne omejeno na katere koli predhodne različice pravnega obvestila).

Vsaka nejasnost pri razlagi tega pravnega obvestila se ne sme razlagati proti pogodbenici, ki pripravlja osnutek.

VELJAVNO PRAVO

To pravno obvestilo in kateri koli z njim povezani splošni pogoji, kot tudi ostali sporazumi, s katerimi vam podjetje MSI SVETOVANJE zagotavlja storitve, se razlagajo in izvajajo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

SPREMEMBE POGOJEV STORITVE

Trenutno veljavno verzijo pravnega obvestila si lahko kadarkoli ogledate na tej strani.

MSI SVETOVANJE si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni, doda ali zamenja določen del tega pravnega obvestila. Vaša odgovornost je, da sledite morebitnim spremembam teh pogojev. Z dostopanjem do in uporabo spletne strani in storitev po spremembi teh pogojev potrjujete, da te spremembe sprejemate.

Prejemaj brezplačne e-novičke

Vpiši svoj e-mail naslov in prejemaj koristne nasvete, recepte, novosti in dodatne popuste na poti ustvarjanja najboljše verzije sebe.

Copyright © 2016-2023 MSI Svetovanje d.o.o. Vse pravice so pridržane. Na naši spletni strani si zelo prizadevamo objavljati samo preverjene in pravilne podatke; če na naši strani odkrijete neresnične oziroma neustrezne informacije, nam to prosimo sporočite. Avtorji
Payment with cards