premena chudnutie

15.05.

2018

JEDZTE TOTO! VYHÝBAJTE SA TOMUTO! ROBTE TOTO! ZABUDNITE NA TOTO!

Jedzte toto! Vyhýbajte sa tomuto! Robte toto! Zabudnite na toto!

Aj pre tieto príkazy sa častokrát ľudia zľaknú diéty. Ani  my netvrdíme, že to je jednoduché, ale s pozitívnym prístupom je to určite ľahšie. Dôkazom toho je aj naša Aďka, ktorá napriek všetkým prekážkam dosiahla svoj cieľ.

viac...

10.04.

2018

STRAVA JE DÔ­LE­ŽITÁ A PO­HYB TAK­TIEŽ, TO ANI NE­MU­SÍME PRI­PO­MÍ­NAŤ.

Aďke zmena ži­vot­ného štýlu, ktorú s pomocou nuMe diétnej stravy s kolagénom pod­stú­pila, nielen zme­nila ži­vot, ale si začala viac vá­žiť samú seba, cí­ti sa se­ba­ve­do­mej­šie, na­učila sa pra­vi­delne stra­vo­vať 6-krát za deň a má do­sta­tok ener­gie. 

viac...

 

02.04.

2018

NUME PREMENA: NÁVRAT ŽIVOTNEJ ENERGIE A SEBAVEDOMIA

Prvý mesiac premeny má aj Aďka za sebou. Pozrite sa na jej pozoruhodný pokrok v chudnutí užívaním nuMe diétnej stravy s kolagénom a tréningovým plánom zostaveným Lifestyle and balance by Maja.

viac...

 

14.03.

2018

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS VENOVAŤ SA SEBE

Aďka je naozaj šťastná, že urobila prvý krok a začala celkovú premenu s nuMe. Začala nie len zdravšie žiť, ale celkovo zmenila svoj ŽIVOTNÝ ŠTÝL!

viac...

 

28.02.

2018

USPEJE ADRIANA NA SVOJEJ CESTE K VYTÚŽENEJ POSTAVE?

Aďka Bellová je 27-ročná mladá mamička štvorročnej dcéry, ktorá pochádza zo Šútova, okres Martin. Pracuje ako kuchárk a stravovacom zariadení, a tým je jej cesta k celkovej premene o to náročnejšia.

viac...